EXTREO.PL

Portal o nowych technologiach i sprzęcie

spadek adwokat
Porady

Czy zrzeczenie się dziedziczenia jest możliwe?

Zrzeczenie się dziedziczenia może być dokonane w formie umowy notarialnej zawartej między przyszłym spadkodawcą a ustawowym spadkobiercą. Jest to jedno z odstępstw od zasady, że umowy o spadku po osobie żyjącej są nieważne. Zrzeczenie się dziedziczenia pozwala spadkobiercy ustawowemu zrezygnować z prawa do dziedziczenia majątku przyszłego spadkodawcy, co jest ważne szczególnie w sytuacjach, gdy spadek może wiązać się z długami przewyższającymi wartość majątku.

Jakie skutki może nieść zrzeczenie się dziedziczenia?

Przede wszystkim obejmują one nie tylko spadkobiercę, który dokonał zrzeczenia, ale mogą również dotyczyć jego zstępnych, chyba że umowa notarialna stanowi inaczej​​​​​​. Zrzeczenie się dziedziczenia różni się od odrzucenia spadku, które może być dokonane po śmierci spadkodawcy. Jak odrzucić spadek? Adwokat pomoże Ci przygotować jednostronne oświadczenie woli, które chroni spadkobiercę przed przejęciem długów spadkowych, a zrzeczenie się dziedziczenia dokonuje się jeszcze za życia spadkodawcy i wymaga formy umowy notarialnej​​.

Niechciany spadek? Adwokat i jego rola

Warto pamiętać, że zrzeczenie się dziedziczenia to poważna decyzja, która powinna być podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych. Właśnie dlatego, kiedy pojawia się spadek – adwokat jest niezbędny w kwestii udzielenia pomocy prawnej. Pomoże przejść przez cały proces i sprawi, że wszystkie aspekty z nim związane zostaną odpowiednio rozważone i rozwiązane. Pomoc prawna jest szczególnie ważna w skomplikowanych sprawach spadkowych, gdzie na przykład majątek spadkodawcy jest znaczący lub gdy sam spadek wiąże się z dużymi długami – wtedy konieczne jest szybkie zrzeczenie się dziedziczenia.